HOPP Edu

Aplikacja StartNow+

Aplikacja StartNow+ to zbiór modułów edukacyjnych poświęconych zdrowiu, dobrostanowi i rozwijaniu szeroko pojętych kompetencji społecznych. Jest dedykowana edukatorom, nauczycielom, facylitatorom, trenerom, pedagogom i animatorom – każdemu kto chciałby wzbogacić swoje zajęcia korzystając z bogactwa metod edukacji pozaformalnej.

StartNow!

Niniejsza książka prezentuje projekt, jego cel i osiągnięcia. Publikacja skierowana jest do osób pracujących z młodzieżą, liderów edukacji zdrowotnej oraz młodzieży zainteresowanej tematyką związaną ze zdrowiem.

StartNow+ Uczę(się) o zdrowiu

StartNow+ Uczę(się) o zdrowiu jest podręcznikiem zawierającym opracowane wraz z partnerami z Norwegii innowacyjne narzędzia edukacji zdrowia publicznego, jakimi są moduły do edukacji zdrowotnej.