HOPP Edu

StartNow!

Niniejsza książka prezentuje projekt, jego cel i osiągnięcia. Publikacja skierowana jest do osób pracujących z młodzieżą, liderów edukacji zdrowotnej oraz młodzieży zainteresowanej tematyką związaną ze zdrowiem.

StartNow+ Uczę(się) o zdrowiu

StartNow+ Uczę(się) o zdrowiu jest podręcznikiem zawierającym opracowane wraz z partnerami z Norwegii innowacyjne narzędzia edukacji zdrowia publicznego, jakimi są moduły do edukacji zdrowotnej.