Aplikacja StartNow+

Aplikacja StartNow+ to zbiór modułów edukacyjnych poświęconych zdrowiu, dobrostanowi i rozwijaniu szeroko pojętych kompetencji społecznych. Jest dedykowana edukatorom, nauczycielom, facylitatorom, trenerom, pedagogom i animatorom – każdemu kto chciałby wzbogacić swoje zajęcia korzystając z bogactwa metod edukacji pozaformalnej.