Ankiety Get Ready! – Winter is coming!

Infografiki „Get Ready! – Winter is coming!” powstały na skutek przeprowadzonych w krajach partnerskich ankiet o nawykach zdrowotnych młodych ludzi w trakcie zimy