HOPP Edu

2020 - 2021

Erasmus+

PL
ENG

Aplikacja StartNow+ to zbiór modułów edukacyjnych poświęconych zdrowiu, dobrostanowi i rozwijaniu szeroko pojętych kompetencji społecznych. Jest dedykowana edukatorom, nauczycielom, facylitatorom, trenerom, pedagogom i animatorom - każdemu kto chciałby wzbogacić swoje zajęcia korzystając z bogactwa metod edukacji pozaformalnej.

The StartNow+ application is a collection of educational modules dedicated to health, well-being and the development of broad social competencies. It is dedicated to educators, teachers, facilitators, trainers, educators and animators - anyone who would like to enrich their classes using the wealth of non-formal education methods.

Więcej z tej samej kategorii

  • #aplikacja
  • #ebook
  • #gra
  • #infografika
  • #podcast
  • #wideo
StartNow!

2023-03-01

Niniejsza książka prezentuje projekt, jego cel i osiągnięcia. Publikacja skierowana…