Filmy szkoleniowe Child Welfare

Podczas projektu „HOPP into Child Welfare”, uczestnicy opowiedzieli o zasadach bezpiecznej edukacji, w wyniku czego powstało 6 filmów szkoleniowych o zasadach bezpiecznej edukacji dzieci i młodzieży