HOPP Edu

HOPP into Child Welfare

2020 - 2021

Erasmus+

PL
ENG

Podczas projektu „HOPP into Child Welfare”, uczestnicy opowiedzieli o zasadach bezpiecznej edukacji, w wyniku czego powstało 6 filmów szkoleniowych o zasadach bezpiecznej edukacji dzieci i młodzieży

During the "HOPP into Child Welfare" project, participants talked about the principles of safe education, resulting in 6 training videos on the principles of safe education for children and young people

Więcej z tej samej kategorii