HOPP Edu

HOPPodcast

HOPPodcast to podcast o zdrowiu i jego promocji. W jego ramach rozmawiamy z ekspertami różnych dziedzin na tematy okołozdrowotne, nie tylko dotyczące sfery fizycznej

CHEER Cards

Karty CHEER są narzedziem do poprawy dobrostanu psychicznego osób zmagających się z niepokojem. Składają siię one na różne prozdrowotne aktywności o różnych poziomach trudności